top of page

אימון כוח יום רביעי - dojo

  • שעה (1
  • HaArad Street

מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

  • DOJO - functional training & MMA לחימה משולבת ואימון פונקציונאלי, HaArad Street, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page