top of page

מדיניות ביטולים והחזרות

עד 27 יום לפני מועד הטיסה (כולל): 
במידה וימצא מחליף לחבילה המלאה - החזר מלא.
במידה ולא ימצא החזר מלא, קיזוז של 8% עמלות סליקה וטיפול משרדי (לא כולל כרטיסי טיסה, שם מדיניות הביטולים-עפ"י חברת התעופה).

בין 15-26 יום לפני הגעה (כולל):
30% מעלות החבילה המלאה (לא כולל כרטיסי טיסה, שם מדיניות ביטולים-עפ"י חברת התעופה).

14 ימים לפני הגעה (כולל) או במקרה של עזיבה מוקדמת יחוייב ב 100% מעלות כל החבילה.

בלת"מ רפואי המוגדר קשה (כולל התפרצות קורונה, אשפוז, פציעה קשה):
7 ימים לפני הטיסה (כולל)-
החזר מלא של החבילה (לא כולל כרטיסי טיסה, שם מדיניות ביטולים-עפ"י חברת התעופה).


יומיים לפני הטיסה (כולל)
החזר מלא של החבילה בקיזוז עלויות סליקה וטיפול משרדי בסך 8% מסכום החבילה המלאה,
ביטול כרטיסי טיסה - בהתאם למדיניות חברת התעופה עימה טסים

bottom of page