top of page
cimg8570.jpg

דף עלויות

הסבר על תהליך התשלום
השנה לצורך הוזלה של מחיר החופשה
פיצלנו את סכום התשלום לשני חלקים.
בכדי להשלים את הרישום המלא לחופשה, יש לשלם בשני הקישורים המצורפים בהתאם לחבילה שתבחרו.
הקישור הראשון הוא עלות המחנה והקישור השני הוא עלות המנהלות. 

 

IMG_1610.JPEG

עלויות יחיד בחדר זוגי

13,752 

המחיר כולל כרטיס טיסה

עלות מחנה

9,424 

עלות מנהלות

4,328 

IMG_1654.JPEG

עלויות יחיד בחדר יחיד

16,807 

המחיר כולל כרטיס טיסה

עלות מחנה

11,764 ₪

עלות מנהלות

5,043 

bottom of page